INDES

Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the entrepreneur
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period
Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof.
Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal
Article 10 – Exclusion of right of withdrawal
Article 11 – The price
Article 12 – Compliance and extra guarantee
Article 13 – Delivery and implementation
Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension Article 15 – Payment
Article 16 – Complaints
Article 17 – Disputes
Article 18 – Additional or different provisions

IndexES

In these conditions, the following definitions apply:

 • Additional Agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are provided by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;
 • Cooling Off Period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal;
 • Consumer: the natural person who is not acting for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
 • Day: calendar day;
 • Digital content: data produced and supplied in digital form;
 • Agreement duration: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;
 • Durable data carrier: any tool - including e-mail - that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that facilitates future consultation or use during a period that is geared to the purpose for which the information is intended and which allows unaltered reproduction of the stored information;
 • Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
 • Entrepreneur: the natural or legal person who offers products, (access to) digital content and / or services to consumers at a distance;
 • Distance: agreement: an agreement that is concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance sales of products, digital content and / or services, whereby up to and including the conclusion of the agreement exclusive or partly made of one or more remote communication techniques;
 • Model form for cancellation: the European model withdrawal form included in Appendix I of these conditions. Annex I does not have to be made available if the consumer does not have a right of withdrawal with regard to his order;
 • Remote Communication Technology: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur having to be together in the same room at the same time.

ARTICLE 2 - IDENTITY OF THE COMPANY

Leather Hype
 • Email address: [email protected]
 • Chamber of Commerce number: 34077740
 • VAT identification number: NL001166312B23
 • If the entrepreneur's activity is subject to a relevant licensing system: the information about the supervisory authority.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 4 - DE AANBIEDING

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Voor producten:

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

ARTIKEL 10 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

ARTIKEL 12 - NALEVING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, ANNULERING EN VERLENGING

Annulering:

Uitbreiding:

Duur:

ARTIKEL 15 - BETALING

ARTIKEL 16 - KLACHTEN

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

Uw inhoud komt hier. Bewerk of verwijder deze tekst inline of in de module Inhoudsinstellingen. U kunt ook elk aspect van deze inhoud opmaken in de module Ontwerpinstellingen en zelfs aangepaste CSS toepassen op deze tekst in de module Geavanceerde instellingen.

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF ANDERE BEPALINGEN

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor annulering

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)